hallof.se

Orientering är en fantastisk sport för den som tycker om att vara ute i naturen. Sporten går ut på att med hjälp av karta och kompass hitta olika kontroller ute i terrängen. Kontrollerna kan sitta var som helst inom ett visst område, och den som snabbast har hittat alla och tagit sig i mål vinner. Orientering är en sport som har blivit populärare med åren, och den sista tiden har man också kunnat följa de stora mästerskapen på TV.

Orientering är en sport som täcker stora områden, och dessutom kan man behöva resa ganska långt för att ta sig till en tävling. Då är det bra att ha en egen bil att ta sig fram med. Eftersom tävlingarna tar plats i skog och mark är det heller inte säkert att det finns fina, asfalterade vägar hela vägen fram, och därför kan det vara bra med pålitliga begagnade bilar som tål lite gropar och lite lera. Att resa med bil kan tyckas vara dåligt för miljön, men det finns ofta fler från samma stad som ska till samma tävling, och då finns ett gyllene tillfälle till samåkning.

Orienterare tävlar i flera olika distanser, och de tävlingsformer som finns är sprint, medeldistans, långdistans, ultralång distans och stafett. Barn och ungdomar upp till 21 år delas också in efter ålder i olika åldersklasser, så att de som är ungefär lika gamla kommer att tävla mot varandra. En yngre löpare får tävla i de äldre löparnas klasser, men de äldre får inte tävla bland de yngre. Det brukar dessutom finnas en så kallad öppen klass, där de som inte har anmält sig innan får möjlighet att delta. I denna klass finns inga åldersgränser.

O-ringen är en stor svensk orienteringstävling. Förr kallades den för ”5-dagars”, eftersom den pågick under fem dagar. Numera pågår den oftast under sex dagar, eftersom man har lagt in en vilodag efter de första tävlingsdagarna. Alla tävlingarna summeras den sista dagen i en jaktstart, och den som vinner sista dagen vinner tävlingen. O-ringen har funnits sedan år 1965, och deltagarantalet har stadigt stigit. Numera samlar den nästan 20 000 deltagare.

Det finns också andra typer av orientering, såsom nattorientering, skidorientering eller mountainbikeorientering. Alla dessa grenar är relativt små, men väldigt roliga sporter att hålla på med. Skidorientering kan såklart bara utföras under vinterhalvåret i de delar av landet där det finns tillräckligt mycket snö för att ta sig fram på skidor i terrängen, men både mountainbikeorientering och nattorientering är grenar man kan utöva i hela landet.