hallof.se

Orientering är ett bra sätt att ta sig ut i naturen och få motion samtidigt. I den här delen går vi in lite mer på djupet hur du ska tänka för att lyckas med din orientering.

Kartan

Det bästa du kan göra innan du springer iväg och har fått din karta är att studera kartan. Förstå terrängen där kontrollerna ligger. Kolla om det ligger stenar, hus eller hur stigarna förgrenar sig i närheten av kontrollerna. När du förstår kartan är det enklare att hitta rätt och du sparar tid om du redan innan planerar den väg du ska ta.

Ta hjälp av kompassen

Du får med dig en kompass när du ska orientera. Den finns med för att det är ett bra hjälpmedel. Tillsammans med kartan kan du med din kompass se vart du ska. Se till att vrida både kartan och kompassen rätt så har du en tydlig bild om vart du ska.

Kläder efter väder

Det må vara ett uttjatat uttryck men det är också ett uttryck som stämmer. Om du inte har rätt kläder när du ska orientera finns risken att du blir blöt, lerig eller har svårt att röra dig. Bär funktionella kläder.