hallof.se

Om du är helt ny på orientering eller behöver färska upp ditt minne om hur orientering går till så är den här delen för dig. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du kan gå till väga när du orienterar.

Banan

En orienteringsbana sträcker sig över en viss utvald yta. Ibland finns det flera banor att välja bland. Om du är helt ny är det bra att välja en kortare bana för att du ska få känna på hur sporten känns. Längs banorna ligger det kontroller som är uppmärkta med en orange-vit skärm. Banorna kan sträcka sig över olika terränger, det vanligaste är att banan ligger i en skog.

Kontroller

Orientering går ut på att ta alla banans kontroller under så kort tid som möjligt. Kontrollerna kan sitta på olika ställen, till exempel på ett träd eller vid en sten. Kontrollerna har en stämpel som du stämplar i ditt stämplingskort.

Hitta rätt

För att hitta till kontrollerna får du med dig en karta och en kompass. Orientering är alltså en sorts problemlösning, kartläsning och löpning i ett. När du har tagit alla kontroller springer du tillbaka.